ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΙΟΝΤΑ VIDEOS TIPS ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ΕΥΡΗΚΑ Λεκέδες Τέλος»

Η εταιρεία ΕΥΡΗΚΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. που εδρεύει στην Α’ ΒΙ.ΠΕ. Βόλου, Βόλος Ελλάδα (εφεξής η «Διοργανώτρια»), σε συνεργασία με τη διαφημιστική εταιρεία MAY COMMUNICATIONS ΜΟΝ. Ε.Π.Ε, που εδρεύει στον Παράδεισο Αμαρουσίου Αττικής και στην οδό Αρτέμιδος αριθμ. 3 προκηρύσσει διαγωνισμό με τίτλο «ΕΥΡΗΚΑ Λεκέδες Τέλος» (εφεξής ο «Διαγωνισμός»), ο οποίος θα διενεργηθεί μέσω του διαδικτυακού τόπου https://eurekalekedestelos.gr/contest/ (εφεξής «Διαδικτυακός Τόπος»).

Χορηγός του Διαγωνισμού είναι η ίδια η διοργανώτρια «ΕΥΡΗΚΑ ΕΛΛΑΣ AE», η οποία, θα παρέχει τα δώρα του Διαγωνισμού στους νικητές. Σκοπός των παρόντων όρων είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στον Διαγωνισμό και της διαδικασίας ανάδειξης των νικητών.

1) Δικαίωμα συμμετοχής.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι νόμιμοι κάτοικοι Ελλάδας, φυσικά πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.

Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας, της MAY COMMUNICATIONS ΜΟΝ. Ε.Π.Ε, οι σύζυγοι και συγγενείς α’ βαθμού αυτών, οι οποίοι δεν έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στον Διαγωνισμό.

Διευκρινίζεται για τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό δεν υπάρχει κάποια χρέωση για τους συμμετέχοντες, ούτε απαιτείται η αγορά προϊόντος. Η συμμετοχή ωστόσο προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα και δική τους χρέωση.

Η Διοργανώτρια δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή σχετικών διευκολύν­σεων προς οποιαδήποτε ενδιαφερόμενο/η αναφορικά με τη συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό.

2) Τρόπος συμμετοχής.

Η Διοργανώτρια καλεί τους χρήστες να συμμετάσχουν στον Διαγωνισμό. Στην ως άνω ιστοσελίδα θα υπάρχει σχετικό section ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, το οποίο θα καθοδηγεί τους χρήστες για τον τρόπο συμμετοχής τους. Κάθε χρήστης θα έχει την δυνατότητα να λάβει μέρος σύμπληρώνοντας τα στοιχεία του αποδεχόμενος τους όρους χρήσης του διαγωνισμού.

Όλοι οι συμμετέχοντες εφόσον συμπληρώσουν τα στοιχεία τους και διαβάσουν & αποδεχτούν τους όρους του διαγωνισμού, απο­κτούν αυτομάτως το δικαίωμα να λάβουν μέρος στην κλήρωση για να διεκδικήσουν ένα ολοκληρωμένο μακιγιάζ από επαγγελματία make-up artist καθώς και Πολυκαθαριστικά Λεκέδων και τα Απορρυπαντικά για έναν χρόνο.

3) Διάρκεια Διαγωνισμού.

Η διάρκεια του Διαγωνισμού αρχίζει την 13/12/2021 και θα λήξει την 23/12/2021 και ώρα 23:59.

Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να περιορίσει ή παρατείνει την διάρκεια του Διαγωνισμού, με τροποποίηση των παρόντων όρων που θα δημοσιευθούν στην ιστοσελίδα https://eurekalekedestelos.gr/contest/ .

Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές που έχει στη διάθεση της η Διοργανώτρια αποτελούν το επίσημο όργανο χρονομέτρησης του Διαγωνισμού, βάσει του οποίου ορίζεται ο χρόνος έναρξης, ο χρόνος λήξης, καθώς και ο χρόνος ενεργής αποστολής της συμμετοχής ή εμφανούς λήψης της συμμετοχής στον Διαγωνισμό.

Συμμετοχές που τυχόν υποβληθούν πριν την έναρξη ή μετά την λήξη της διάρκειας του Διαγωνισμού θεωρούνται αυτοδικαίως ανύπαρκτες και ουδέν επάγονται αποτέλεσμα, ούτε δεσμεύουν την Διοργανώτρια ή/και οποιονδήποτε τρίτο.

4) Δώρα του Διαγωνισμού.

Οι νικητές του Διαγωνισμού θα είναι 3 και κερδίζουν:

1. Η πρώτη νικήτρια κερδίζει ένα ολοκληρωμένο μακιγιάζ από επαγγελματία make-up artist καθώς και Πολυκαθαριστικά Λεκέδων και τα Απορρυπαντικά για έναν χρόνο *.

2. Η δεύτερη νικήτρια κερδίζει Πολυκαθαριστικά Λεκέδων και τα Απορρυπαντικά για έναν χρόνο *.

3. Η τρίτη νικήτρια κερδίζει Πολυκαθαριστικά Λεκέδων και τα Απορρυπαντικά για έναν χρόνο *.

*Τα προϊοντικά δώρα αντιστοιχούν σε 12 τεμάχια ενισχυτικό πλύσης σε μορφή σκόνης Εύρηκα Quick Color 400g & 6 τεμάχια υγρό απορρυπαντικό Εύρηκα Μασσαλίας 1,8L – βάσει του μέσου όρου πλυντηρίων που πραγματοποιούνται μέσα στο έτος, σύμφωνα με σχετική έρευνα.

Τα δώρα ορίζονται από την Διοργανώτρια, είναι προσωπικά, δεν μεταβιβάζονται, δεν αντικαθίστανται και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα.

Η Διοργανώτρια δικαιούται να προσδιορίσει κατά την ελεύθερη κρίση της τα ειδικότερα χαρακτηριστικά των πακέτων των Δώρων.

Το δώρο της 1ης νικήτριας, θα μπορεί να εξαργυρωθεί από τον Φεβρουάριο του 2022 μέχρι και τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους. Η νικήτρια θα πρέπει να επιλέξει 3 ημερομηνίες της επιλογής της μέσα στη χρονιά (από Φεβρουάριο μέχρι Δεκέμβριο του 2022) στις οποίες θα θέλει να πραγματοποιηθεί το επαγγελματικό μακιγιάζ. Ο make up artist θα επιλέξει μια από αυτές βάσει της διαθεσιμότητάς του και θα οριστεί το ραντεβού για το μακιγιάζ.

5) Τρόπος ανάδειξης νικητών - Κλήρωση .

Οι νικητές του Διαγωνισμού θα προκύψουν με κλήρωση τυχαίας επιλογής, με τη χρήση αυτοματοποιημένων συστημάτων που διαθέτει η MAY COMMUNICATIONS ΜΟΝ. Ε.Π.Ε του Διαγωνισμού και τα οποία αποκλείουν την ανθρώπινη παρέμβαση και εξασφαλίζουν το αδιάβλητο της διαδικασίας.

Από την κλήρωση θα προκύψουν σε σειρά προτεραιότητας τρεις (3) νικητές και ισάριθμοι επιλαχόντες, βάσει του αύξοντα αριθμού που αντιστοιχεί στη συμμετοχή του καθενός.

H διαφημιστική εταιρεία MAY COMMUNICATIONS ΜΟΝ. Ε.Π.Ε επικοινωνεί μέσω email με τους τυχερούς και αυτοί έχουν υποχρέωση να απαντήσουν εντός των επόμενων πέντε (5) εργάσιμων ημερών. Μετά την προθεσμία αυτή, εάν δεν έχει καταστεί εφικτή η επικοινωνία με οποιονδήποτε νικητή, τότε αυτός χάνει οριστικά το δικαίωμά του στο δώρο, το οποίο προσφέρεται στον 1ο επιλαχόντα με την ίδια ακριβώς διαδικασία.

Οι νικητές θα ανακοινωθούν με σχετικό post στην σελίδα της ΕΥΡΗΚΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. στο Facebook και θα ενημερωθούν με σχετικό mail.

Οι ενέργειες ειδοποίησης θα αποδεικνύονται πλήρως από την καταγραφή του σχετικά επιφορτισμένου υπαλλήλου της MAY COMMUNICATIONS ΜΟΝ. Ε.Π.Ε και η απόφασή του στο ζήτημα αυτό θα είναι οριστική.

Η αποστολή ή παραλαβή των δώρων θα γίνει σε συνεννόηση με τους νικητές και με χρέωση της Διοργανώτριας. Για την παραλαβή του δώρου απαιτείται η επίδειξη δημόσιου εγγράφου προκειμένου να διαπιστωθεί η ταυτοπροσωπία του νικητή.

6) Περιορισμός ευθύνης.

Η Διοργανώτρια και η MAY COMMUNICATIONS ΜΟΝ. Ε.Π.Ε δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη εάν, για λόγους που βρίσκονται έξω από τη σφαίρα του ελέγχου τους, όπως ενδεικτικά αλλά μη περιοριστικά, για λόγους ανωτέρας βίας, τεχνικών προβλημάτων, μη υποβολής ή αποδοχής της φόρμας συμμετοχής μέσω διαδικτύου λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου ή εσφαλμένου τρόπου αποστολής της, ή εντός της σφαίρας ελέγχου κάθε τρίτου που μεταφέρει τα δεδομένα: α) αποτύχει η αποστολή ή/και η λήψη συμμετοχών στον Διαγωνισμό, β) δεν είναι διαθέσιμη η υπηρεσία στους διαγωνιζόμενους για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα, γ) τα διατηρούμενα αρχεία της υπηρεσίας καταστραφούν μερικώς ή ολοσχερώς.

7) Δηλώσεις συμμετεχόντων

Οι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό αναγνωρίζουν, δηλώνουν και αποδέχονται ρητώς και ανεπιφύλακτα ότι:

(α) είναι άνω των 18 ετών

(β) η προσωπικότητά τους δεν προσβάλλεται ούτε μειώνεται καθ’ οποιονδήποτε τρόπο από την συμμετοχή τους στην εν λόγω προωθητική ενέργεια της Διοργανώτριας στην οποία θα μετέχουν με τα προσωπικά τους στοιχεία.

(γ) παρέχουν τη συγκατάθεση και εξουσιοδότηση τους στην Διοργανώτρια για την προ­βολή του Διαγωνισμού μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου και του διαδικτύου (Internet) καθ’ όλη τη διάρκειά του. Η Διοργανώτρια επιφυλάσσεται να χρησιμοποιήσει και δημοσιεύσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την διεξαγωγή του Διαγωνισμού.

(δ) παρέχουν τη συγκατάθεση και εξουσιοδότηση για τη διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος, χωρίς την υποχρέωση πρότερης ενημέρωσης ή καταβολής αποζημίωσης. Η Διοργανώτρια επίσης διατηρεί το δικαίωμα δημοσίευσης οπτικο­ακου­στικού υλικού για τον Διαγωνισμό και τους συμμετέχοντες.

8) Αποκλεισμός συμμετεχόντων.

Από τον Διαγωνισμό αποκλείονται:

(α) Όσοι δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.

(β) Όσοι δεν έχουν αποδεχθεί τους παρόντες όρους συμμετοχής.

(γ) Όσοι δηλώσουν οποιοδήποτε ψευδές στοιχείο.

(δ) Όσοι τυχόν χρησιμοποιήσουν αθέμιτα μέσα ή στοιχεία τρίτων για τη συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό. Ως αθέμιτα μέσα νοούνται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, η χρήση συσκευών, διατάξεων, ηλεκτρονικών υπολογιστών ή/και λογισμικού προς διευκόλυνση αυτοματοποιημένων ή πολλαπλών συμμετοχών χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, υποκλοπή, ψεύτικα προφίλ από τον ίδιο χρήστη κλπ.

Η Διοργανώτρια έχει το δικαίωμα αποκλεισμού, για τους παραπάνω λόγους, οποιου­δή­ποτε συμμετέχοντος και σε οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού, ακόμα και κατά την παράδοση των δώρων. Οι συμμετέχοντες θα ευθύνονται έναντι της Διοργανώτριας για κάθε ζημία που μπορεί να προκληθεί σε αυτή από τυχόν ψευδείς δηλώσεις.

9) Δημοσιότητα όρων.

Οι όροι συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα https://eurekalekedestelos.gr/contest/ . Κάθε συμπλήρωση ή διόρθωση αυτών θα γίνεται παραδεκτά με ανακοίνωση στο συγκεκριμένο διαδικτυακό τόπο, θα ισχύει από τη δημοσίευσή της και δεσμεύει τους πάντες ως προς το περιεχόμενό της.

10) Προσωπικά Δεδομένα.

Η εταιρεία ΕΥΡΗΚΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. που εδρεύει στην Α’ ΒΙ.ΠΕ. Βόλου, Βόλος (τηλέφωνο 2421095056 email: [email protected] ) ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων, με τη συγκατάθεσή σας, το ονοματεπώνυμο και την διεύθυνση email σας, στοιχεία που μας αποστέλλετε με σκοπό τη συμμετοχή σας στον Διαγωνισμό, την δημοσιότητα του Διαγωνισμού και των αποτε­λεσμάτων αυτού, σύμφωνα με τους παρόντες όρους, την επικοινωνία και ενημέρωσή σας σε περίπτωση που αναδειχθείτε νικητής και, σχετικά με την παράδοση του Δώρου, την πραγματοποίηση όλων των αναγκαίων ενεργειών για την παράδοση αυτού στο νικητή.

Τα δεδομένα αποθηκεύονται για χρονικό διάστημα σαράντα πέντε (45) ημερών από την λήξη του Διαγωνισμού ή μέχρι να παραδοθούν τα δώρα και νομική βάση της επεξεργα­σίας είναι η συγκατάθεσή σας και η σύμβαση, με την αποδοχή από μέρους σας των όρων του Διαγωνισμού (άρθρο 6 παρ. 1 εδ. α και β ΓΚΠΔ).

Τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με την ευρωπαϊκή (Γενικός Κανο­νισμός Προστασίας Δεδομένων 2016/679) και την εθνική νομοθεσία, τις διαδικασίες και τις πρακτικές που σχετίζονται με τους προαναφερθέντες σκοπούς, και είναι προσβάσιμα από το προσωπικό του Υπευθύνου Επεξεργασίας και τα τρίτα πρόσωπα τα οποία, ως εκτελούντες την επεξεργασία, εμπλέκονται στη διοργάνωση του Διαγωνισμού, την ανάδειξη των νικητών και στην απονομή/ παράδοση των Δώρων (διαφημιστική εταιρεία MAY COMMUNICATIONS ΜΟΝ. Ε.Π.Ε, εταιρεία courier, κ.ά. ).

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι η ΕΥΡΗΚΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ευθύνεται μόνο για τον τρόπο και τα μέσα επεξεργασίας των δεδομένων σας για τους ως άνω σκοπούς και δεν φέρει καμία ευθύνη για τον τρόπο ή τα μέσα που η πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης του Facebook επεξεργάζεται τα δεδομένα σας.

Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας σύμφωνα με τα άρθρα 15-22 του Κανονισμού GDPR, όπως για παράδειγμα, να ζητήσετε επιβεβαίωση για την ύπαρξη ή μη προσωπικών δεδομένων που σχετίζονται με εσάς ή επικαιροποιημένο κατάλογο των προσώπων που επεξεργάζονται τα δεδομένα σας, επικοινωνώντας με τον υπεύθυνο επεξεργασίας στα παραπάνω τηλέφωνα ή να υποβάλλετε καταγγελίες στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλεφωνικό Κέντρο: +30-210 647560 και www.dpa.gr .

11) Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία.

Οι παρόντες όροι διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με τον Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.

12) Αποδοχή των Όρων.

Οι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό αποδέχονται πλήρως και χωρίς καμία επιφύλαξη τους παρόντες όρους. Αν κάποιος δεν αποδέχεται τους όρους συμμετοχής δεν θα πρέπει να συμμετέχει στον Διαγωνισμό.

Επισκεφθείτε επίσης:
Ακολουθήστε μας:
Βρείτε μας στους επίσημους λογαριασμούς μας
fb insta
τηλέφωνο επικοινωνίας
+30 210 6832059